МЭДЭЭЛЛЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТЭНХИМ1.Манай хэлтэс нь иргэдэд ямар нэгэн бичиг баримт шаардахгүй үйлчилгээ үзүүлнэ.


2.Статистикийн мэдээллээр хэрэглэгчдэд үйлчилж  байгаа мэдээ, мэдээлэл, аргачлал
Хэвлэмэл  материалууд
1.    Монгол улсын  статистикийн эмхтгэлүүд 1992-2013 он
2.    Монгол Улсын хөдөө аж ахуй 1971 -1995 онд  статистикийн  эмхтгэл
3.    Салбар хоорондын  2005 оны тэнцлийн үр дүн, түүнд үндэслэсэн шинжилгээ, 2005
4.    Монгол Улсын эдийн засаг , нийгмийн байдлын  тухай  танилцуулга
1996-2013 оны эцсээр, 2010-2013 оны 1-12 дугаар сараар
5.    Мал тооллогын дүнгийн танилцуулга, 1991-2007
6.    Хөдөө аж ахуйн 2011 оны улсын тооллогын нэгдсэн дүн
7.    Монгол орны байгаль орчны статистикийн эмхэтгэл, 2000 он
8.    Монгол Улс 100 жилд
9.    Далд эдийн засгийг тооцох судалгааны нэгдсэн тайлан 2010 он
10.    Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан 2012 он
11.    Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт, 2007, 2009, 2011
12.    Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 2008 он
13.    Дундговь аймгийн мянганы хөгжлийн зорилтууд  2008 он
14.    Хүүхэд хөгжил судалгаа 2005, 2010 он
15.    Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн судалгаа 2008 он
16.    Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал 2004 он
17.    Монголын хүний хөгжлийн илтгэл 1997 он
18.    Ядуурлын дүр төрх 2012 он
19.    Аж ахуйн нэгж байгууллагын 2011 оны улсын тооллогын дүн
20.    Монгол Улсын бүсчлэлийн кодын лавлах ном  2010 он
21.    Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2010, 2011,2012
22.    Монголын хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааны тайлан 2011-2012 он
23.    Өрхийн орлого, зарлага, амьжиргааны түвшний судалгааны үндсэн тайлан 2002-2003
24.    Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны үр дүнгийн тайлан 2011, 2012 он
25.    Цалин хөлсний бүтцийн туршилтын судалгаа
26.    Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал
27.    Хүн ам, эрүүл мэнд, нөхөн үржихүй, хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүч, боловсрол, бичиг үсгийн мэдлэг, жэндэрийн статистик, хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал, түүнийг ашиглах гарын авлага
28.    Гадаад худалдааны барааны статистикийн эмхэтгэл, 2011
29.    Аймгийн  статистик мэдээний танилцуулга,  1998-2013 он
30.    Хүн ам орон сууцны тооллогын үр дүн, аймгаар, 2000, 2010
31.    Хүн ам орон сууцны тооллогын сэдэвчилсэн судалгаанууд 2010 он
32.    Дундговь аймгийн хүн ам, орон сууцны 2010 оны тооллогын   нэгдсэн дүн
33.    Статистикийн цагаан толгой

Хүснэгтэн мэдээлэл
1.    Хүн амын  тоо, /аймгийн дүнгээр /  1944,1947,1950,1956-2018
2.    Хүн амын  тоо, / сумдаар /   1981-2018 он
3.    Хүн амын  тоо  насны бүлгээр  /сумдаар/   1990-2018 он
4.    Өрхийн  тоо    /сумдаар/     1996-2018 он
5.    Өрх, хүн амын  нийгмийн  үзүүлэлтүүд, 1996-2018 он
6.    Ажиллах хүчний зарим үзүүлэлтүүд, аймгийн дүнгээр, 2006-2018 он
7.    Хүн  амын  шилжих  хөдөлгөөний  мэдээ / ирсэн, явсан/    1999- 2018 он
8.    Хүн амын  амьжиргааны доод түвшин бүс нутгаар   1991-2018 он
9.    Нэмэгдэл өртөг, завсрын хэрэглээ, нийт гаргалт, дүнгээр, 2002-2018 он
10.    Малын  тоо, 5 төрлөөр / аймгийн дүнгээр/        1942-2018 он
11.    Малын  тоо, / сумдаар/        1961-2018 он
12.    Малтай өрх,  малчин  өрх, малчдын  тоо / сумдаар/   1994-2018 он
13.    Тээвэр, холбооны  салбарын зарим үзүүлэлтүүд 1994-2018 он
14.    Барилга угсралтын ажил,        2006 -2018  он
15.    Банкны салбарын зарим үзүүлэлтүүд, 1994-2018 он
16.    Хөдөө аж ахуйн мэдээ: 100 эхээс бойжсон төл /сумаар/ 2005-2018 он
17.    Хөдөө аж ахуйн мэдээ: Төл бойжилт /сумдаар/ 1942-2018 он
18.    Хөдөө аж ахуйн мэдээ: Хорогдол / сумдаар/ 1943-2018 он
19.    Хөдөө аж ахуйн мэдээ: Малтай өрх, малчин өрх, сумдаар 1994-2018 он
20.    Эрүүл мэндийн гол үзүүлэлтүүд, сумдаар 1980-2018 он
21.    Гэмт хэрэг, шүүхийн статистик 1981-2018 он
22.    Боловсролын зарим үзүүлэлтүүд, сумдаар  2004-2018 он
23.    Тээвэр, харилцаа холбооны үзүүлэлтүүд, дүнгээр 1990-2018 он
24.    Хэрэглээний үнийн индекс, 1997-2018 он
25.    Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо, аймгийн дүнгээр,  2001-2018 он

Хаяг: Дундговь аймгийн ЗДТГазар 312, 317, 318 тоот өрөө

Утас: 70593715, 70593714

 

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2021.02.24-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1550
Хонины мах,               кг 8000
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

7000

Элсэн чихэр,                кг 2500
Цагаан будаа,             кг

2580

Шингэн сүү./үхэр/          л 3500

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

55000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

55000
Бензин, А-80,              литр 1500
Бензин, А-92,              литр 1560
Дизелийн түлш,          литр 2230
Боодолтой өвс        боодол 14000

                    ЭНД ДАРНА УУ