Мэдээллээр үйлчлэх тэнхэм


мэдээллээр үйлчлэх танхим


Статистикийн мэдээллээр хэрэглэгчдэд  
үйлчилж  байгаа мэдээ, мэдээлэл, аргачлал
Хэвлэмэл  материалууд
1.    Монгол улсын  статистикийн эмхтгэлүүд 1992-2013 он
2.    Монгол Улсын хөдөө аж ахуй 1971 -1995 онд  статистикийн  эмхтгэл
3.    Салбар хоорондын  2005 оны тэнцлийн үр дүн, түүнд үндэслэсэн шинжилгээ, 2005
4.    Монгол Улсын эдийн засаг , нийгмийн байдлын  тухай  танилцуулга
1996-2013 оны эцсээр, 2010-2013 оны 1-12 дугаар сараар
5.    Мал тооллогын дүнгийн танилцуулга, 1991-2007
6.    Хөдөө аж ахуйн 2011 оны улсын тооллогын нэгдсэн дүн
7.    Монгол орны байгаль орчны статистикийн эмхэтгэл, 2000 он
8.    Монгол Улс 100 жилд
9.    Далд эдийн засгийг тооцох судалгааны нэгдсэн тайлан 2010 он
10.    Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан 2012 он
11.    Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт, 2007, 2009, 2011
12.    Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 2008 он
13.    Дундговь аймгийн мянганы хөгжлийн зорилтууд  2008 он
14.    Хүүхэд хөгжил судалгаа 2005, 2010 он
15.    Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн судалгаа 2008 он
16.    Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал 2004 он
17.    Монголын хүний хөгжлийн илтгэл 1997 он
18.    Ядуурлын дүр төрх 2012 он
19.    Аж ахуйн нэгж байгууллагын 2011 оны улсын тооллогын дүн
20.    Монгол Улсын бүсчлэлийн кодын лавлах ном  2010 он
21.    Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2010, 2011,2012
22.    Монголын хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааны тайлан 2011-2012 он
23.    Өрхийн орлого, зарлага, амьжиргааны түвшний судалгааны үндсэн тайлан 2002-2003
24.    Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны үр дүнгийн тайлан 2011, 2012 он
25.    Цалин хөлсний бүтцийн туршилтын судалгаа
26.    Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал
27.    Хүн ам, эрүүл мэнд, нөхөн үржихүй, хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүч, боловсрол, бичиг үсгийн мэдлэг, жэндэрийн статистик, хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал, түүнийг ашиглах гарын авлага
28.    Гадаад худалдааны барааны статистикийн эмхэтгэл, 2011
29.    Аймгийн  статистик мэдээний танилцуулга,  1998-2013 он
30.    Хүн ам орон сууцны тооллогын үр дүн, аймгаар, 2000, 2010
31.    Хүн ам орон сууцны тооллогын сэдэвчилсэн судалгаанууд 2010 он
32.    Дундговь аймгийн хүн ам, орон сууцны 2010 оны тооллогын   нэгдсэн дүн
33.    Статистикийн цагаан толгой

Хүснэгтэн мэдээлэл
1.    Хүн амын  тоо, /аймгийн дүнгээр /  1944,1947,1950,1956-2016
2.    Хүн амын  тоо, / сумдаар /   1981-2016 он
3.    Хүн амын  тоо  насны бүлгээр  /сумдаар/   1990-2016 он
4.    Өрхийн  тоо    /сумдаар/     1996-2016 он
5.    Өрх, хүн амын  нийгмийн  үзүүлэлтүүд, 1996-2016
6.    Ажиллах хүчний зарим үзүүлэлтүүд, аймгийн дүнгээр, 2006-2016
7.    Хүн  амын  шилжих  хөдөлгөөний  мэдээ / ирсэн, явсан/    1999- 2016 он
8.    Хүн амын  амьжиргааны доод түвшин бүс нутгаар   1991-2016
9.    Нэмэгдэл өртөг, завсрын хэрэглээ, нийт гаргалт, дүнгээр, 2002-2016
10.    Малын  тоо, 5 төрлөөр / аймгийн дүнгээр/        1942-2016 он
11.    Малын  тоо, / сумдаар/        1961-2016 он
12.    Малтай өрх,  малчин  өрх, малчдын  тоо / сумдаар/   1994-2016 он
13.    Тээвэр, холбооны  салбарын зарим үзүүлэлтүүд 1994-2016 он
14.    Барилга угсралтын ажил,        2006 -2016  он
15.    Банкны салбарын зарим үзүүлэлтүүд, 1994-2016
16.    Хөдөө аж ахуйн мэдээ: 100 эхээс бойжсон төл /сумаар/ 2005-2016 он
17.    Хөдөө аж ахуйн мэдээ: Төл бойжилт /сумдаар/ 1942-2016 он
18.    Хөдөө аж ахуйн мэдээ: Хорогдол / сумдаар/ 1943-2016 он
19.    Хөдөө аж ахуйн мэдээ: Малтай өрх, малчин өрх, сумдаар 1994-2016 он
20.    Эрүүл мэндийн гол үзүүлэлтүүд, сумдаар 1980-2016 он
21.    Гэмт хэрэг, шүүхийн статистик 1981-2016 он
22.    Боловсролын зарим үзүүлэлтүүд, сумдаар  2004-2016 он
23.    Тээвэр, харилцаа холбооны үзүүлэлтүүд, дүнгээр 1990-2016 он
24.    Хэрэглээний үнийн индекс, 1997-2016 он
25.    Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо, аймгийн дүнгээр,  2001-2016 он

Хаяг: Дундговь аймгийн ЗДТГазар 312, 317, 318 тоот өрөө

Утас: 70593715, 70593714

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2017.12.06 ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1180
Хонины мах,               кг 4200
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

3500

Элсэн чихэр,                кг 2066
Цагаан будаа,             кг 2230
Шингэн сүү,                 л 2000
Ноолуурын үнэ            кг 65000
Бензин, А-80,              литр 1540
Бензин, А-92,              литр 1720
Дизелийн түлш,          литр 1750