Хэлтсийн даргын тушаал


Албан бичиг / ТУШААЛ /


Нэр Огноо Файл авах
Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2018-01-03 татаж авах
Хоолны хөнгөлөлт олгох тухай 2018-01-03 татаж авах
Өрхийн жагсаалт шинэчлэн ирүүлэх тухай 2016-10-06 татаж авах
Ажил хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2018-03-01 татаж авах
Ажил үүргийн хувиаарь шинэчлэн батлах тухай 2018-05-04 татаж авах
Ажил хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2018-05-04 татаж авах
Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2018-05-23 татаж авах
Дотоод журам батлах тухай 2018-06-06 татаж авах
Ажилд томилох тухай 2018-01-08 татаж авах
Ажлаас чөлөөлөх тухай 2018-03-01 татаж авах
Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2018-03-04 татаж авах
Ажлаас чөлөөлөх тухай 2018-05-04 татаж авах
Ажилд томилох тухай 2018-05-04 татаж авах
Хүндэтгэл үзүүлэх тухай  2018-05-23 татаж авах
Журам шинэчлэн батлах тухай 2018-06-06 татаж авах
Журам шинэчлэн батлах тухай 2018-09-03 татаж авах
Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2018-09-17 татаж авах
Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2018-09-17 татаж авах
Ажилтнуудад түлээ нүүрсний хөнгөлөлт олгох 2018-11-23 татаж авах
Ахмадын сан байгуулах 2018-12-10 татаж авах
Ахмадын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх тухай 2018-12-26 татаж авах
Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай 2018-12-26 татаж авах
Бараа материал зарлагадах тухай 2018-12-27 татаж авах
Хэвлэмэл хуудасны индэкс батлах тухай   2019-01-02 татаж авах
Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай  2019-01-30 татаж авах
Статистикийн 2019 онд сумдад мөрдөх график батлах тухай  2019-02-01 татаж авах
Унаа хоолны хөнгөлөлт олгох тухай  2019-02-04 татаж авах
Ажил үүргийн хуваарь шинэчлэх тухай 2019-02-05 татаж авах
Сургалтын зардал гаргах тухай  2019-02-22 татаж авах
Зөвлөл байгуулах тухай  2019-02-22 татаж авах
Спорт хамтлаг байгуулах тухай  2019-02-25 татаж авах
Ээлжийн амралт батлах тухай 2019-04-05 татаж авах
Орон тооны бус мэргэжлийн анги томилох тухай 2019-04-05 татаж авах
Хүндэтгэл үзүүлэх тухай  2019-05-21 татаж авах
Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай   2019-05-22 татаж авах
Сургалтын зардал зарцуулах тухай  2019-06-27 татаж авах
Хөтөлбөр батлах тухай 2019-08-28 татаж авах
Хэлтсийн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2019-10-04 татаж авах
 Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай  2020-01-02 татаж авах 
2020 онд сумдын мөрдөх мэдээний график батлах тухай 2020-01-13 татаж авах 
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай 2020-01-13 татаж авах 
Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2020-03-03 татаж авах
Гэр бүлийн зөвлөл байгуулах тухай 2020-2-14 татаж авах
Ажил үүргийн хуваарь шинэчлэх 2020-02-13 татаж авах
Нэмэгдэл олгох тухай 2020-03-11 татаж авах
Хөрөнгийн тооллого явуулах тухай 2020-06-14 татаж авах
Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2020-06-28 татаж авах
Шийтгэл ногдуулах тухай  2020-09-03 татаж авах
Хэлтсийн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх  2020-09-22 татаж авах
Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай  2020-10-20 татаж авах
Сургалтын зардал зарцуулах тухай 2020-10-23 татаж авах
хөнгөлөлт үзүүлэх тухай 2020-12-15 татаж авах 
Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай  2020-12-15 татаж авах 
Мөнгөн шагналаар шагнах тухай  2020-12-16 татаж авах
Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай  2020-12-16 татаж авах 
Хүндэтгэл үзүүлэх тухай  2020-12-17 татаж авах 
Сургалтын зардал зарцуулах тухай  2020-12-19 татаж авах 
Ахмадын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх  2020-12-18 татаж авах 
Гамшгаас хамгаалах санд хөрөнгө төвлөрүүлэх  2020-12-18 татаж авах 
Илүү цагийн урамшуулал олгох тухай  2020-12-21 татаж авах 
Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай  2020-12-28 татаж авах 

 
   

 

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2021.02.24-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1550
Хонины мах,               кг 8000
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

7000

Элсэн чихэр,                кг 2500
Цагаан будаа,             кг

2580

Шингэн сүү./үхэр/          л 3500

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

55000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

55000
Бензин, А-80,              литр 1500
Бензин, А-92,              литр 1560
Дизелийн түлш,          литр 2230
Боодолтой өвс        боодол 14000

                    ЭНД ДАРНА УУ