Төлөвлөгөө тайлан


    Он  Жилийн ажлийн тайлан  Жилийн ажлын төлөвлөгөө     Хагас жилийн ажлын тайлан 
 2014 он  татаж авах татаж авах татаж авах
 2015 он татаж авах татаж авах татаж авах
 2016 он татаж авах татаж авах татаж авах
 2017 он татаж авах татаж авах татаж авах
 2018 он татаж авах татаж авах татаж авах

Сумдад статистик мэдээ, мэдээллийн самбар

хүргүүлсэн тухай ажлын тайлан

 

2014.04.01

Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтэс, Дэлхийн зөн ОНХХ дундговь салбартай хамтран статистик мэдээ, мэдээллийн самбарыг хийж  15 суманд хүлээлгэн өглөө. Аймгийн төв Мандалговь хотноо 26-аас 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Удирдах ажилтны зөвлөгөөнд оролцсон 200 гаруй хүмүүст сонирхуулан мэдээлэл өглөө.


Уг самбарт сумдын хүн ам, жилийн эцсийн мал тооллогын дүн багаар, төсвийн орлого, зарлага, банк санхүү, эрүүл мэнд зэрэг аймаг, сумын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг сум тус бүрээр нь хүснэгт болон графикаар харуулан байршууллаа.

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2014

ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

 

2014 оны 6 р сарын 30 ны өдөр                                                                                                                        Мандалговь

Тус статистикийн хэлтэс нь МУ-ын Статистикийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжуудыг удирдлага болгон, ҮСХ-ны дарга, аймгийн статистикийн хэлтсийн дарга нарын хооронд байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, удирдлагуудаас өгсөн ажлын чиглэл, тогтоол шийдвэрүүдийг үндэслэн албан ёсны статистикийн мэдээллийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, үнэн зөв, шуурхай бодит байдлыг хангах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглалтыг сайжруулах, судалгааны чанарыг дээшлүүлэх, мэргэжилтнүүдийн ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэн идэвхи санаачлага, бүтээлч ажиллагааг эрчимжүүлэх, аймгийн хөдөө аж ахуйн байдал, хүн амын чиглэлээр танилцуулга бэлдэх, хүн ам, өрхийн бүртгэлийн мэдээллийн сангийн хөтлөлтийн сайжруулах, мэдээллийн цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх, мэдээллийн технологи портал вэб сайтын баяжилтыг хангах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх зорилтуудыг өмнөө тавьж амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаа.

I БҮЛЭГ: АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХАМРАЛТ, ДАМЖУУЛАЛТ

1.МЭДЭЭНИЙ ХАМРАЛТ (Ш1)

Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2014 оны А/03 тоот тушаалаар батлагдсан нийслэл, аймгийн статистикийн газар хэлтсээс ҮСХ-д 2014 онд ирүүлэх албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн нэгдсэн графикийг мөрдөж, оны эхэнд ирсэн хүрээгээр аж ахуйн нэгжүүдийг бүрэн хамруулж, 60 гаруй мэдээ тайланг хугацаанд нь бүрэн мэдээлж ажилласан.

2014 онд ирүүлэх албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн нэгдсэн графикийг Аймгийн Засаг даргын А/86 тоот захирамж гаргуулан бүх сумд, аж ахуй нэгжүүдэд хүргүүлэн биелэлтийг тооцож ажиллаж байна.

Мэдээний хүрээнд зайлшгүй өөрчлөлт орох тохиолдолд холбогдох газар, хэлтсийн мэргэжилтэнтэй тохирч байгаа учир мэдээний хамралт 100 хувьтай байгаа юм. Тус аймаг энэ онд шинээр ажил үйлчилгээ явуулсан болон үйл ажиллагаагаа өөрчлөн сэргээж, зээл тусламжинд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдийг дотоод мэдээллийн системд бүрэн хамруулах арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Мэдээллийн хамралтыг нэмэгдүүлж аж үйлдвэрийн мэдээнд шинээр 3 аж ахуйн нэгж нэмж мэдээлсэн.

Энэ хагас жилд мэдээний тасалдал, хожимдол гаргаагүй, мэдээний графикт өдрийн 17 цагт багтаан мэдээг хэлтсийн дарга, ахлах өөрийн биеэр нэг бүрчлэн шалгаж, мэдээ мэдээллийн чанарын асуудалд анхаарлаа хандуулан, хамралт бүрэн байгаа эсэхийг үзэж, холболтыг хийж дамжуулдаг.

                  Дэлгэрэнгүй

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2014

ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

 

2014 оны 12 р сарын 10 ны өдөр                                                      Мандалговь

 

Тус статистикийн хэлтэс нь МУ-ын Статистикийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжуудыг удирдлага болгон, ҮСХ-ны дарга, аймгийн статистикийн хэлтсийн дарга нарын хооронд байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, удирдлагуудаас өгсөн ажлын чиглэл, тогтоол шийдвэрүүдийг үндэслэн албан ёсны статистикийн мэдээллийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, үнэн зөв, шуурхай бодит байдлыг хангах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглалтыг сайжруулах, судалгааны чанарыг дээшлүүлэх, мэргэжилтнүүдийн ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэн идэвхи санаачлага, бүтээлч ажиллагааг эрчимжүүлэх, аймгийн хөдөө аж ахуйн байдал, хүн амын чиглэлээр танилцуулга бэлдэх, хүн ам, өрхийн бүртгэлийн мэдээллийн сангийн хөтлөлтийн сайжруулах, мэдээллийн цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх, мэдээллийн технологи портал вэб сайтын баяжилтыг хангах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх зорилтуудыг өмнөө тавьж амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаа.

                         Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2018.05.16 ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1200
Хонины мах,               кг 7000
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

6000

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг 2283
Шингэн сүү,                 л 3000
Ноолуурын үнэ            кг 100000
Бензин, А-80,              литр 1660
Бензин, А-92,              литр 1780
Дизелийн түлш,          литр 2100