2018 оны 7 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 10. 08 цаг 23 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны 7-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 86.9 хувьтай буюу 4132.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 71.6 хувьтай буюу 893.0 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 5056.9 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 83.7 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 24622.7 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 98.5 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 4501.3 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 14608.1 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1349.3 сая төгрөг нийт 20458.7 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Дэрэн, Баянжаргалан, Өндөршил, Луус, Дэлгэрхангай, Сайхан-овоо, Сайнцагаан, Адаацаг сумд 3.1-54.2 хувиар буюу 2.1-80.1 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн бол бусад сумд төлөвлөгөөгөө 1.2-74.4 хувиар тасалдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-ны хяналтын баг ажиллалаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 01. 03 цаг 29 минут
2018 оны 7 сарын 31, 8 сарын 1-ний өдрүүдэд ҮСХ-ны Тамгын газрын дарга Ч.Цэвэгдорж, ХАНСГ-ын дарга А.Амарбал, ХШМХ-ийн ахлах референт Н.Болормаа нар тус хэлтсийн албан хэрэг хөтлөлт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийн, хэлтсийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Хэлтсийн дарга Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан боллоо

Нийтэлсэн: 2018 он 07 сар 17. 00 цаг 31 минут
Тулгар төрийн 2227 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 812 жил, Ардын хувьсгалын 97 жил, Дундговь аймаг байгуулагдсаны 77 жилийн баяр наадмаар Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа Санхүү банкны тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнууллаа. Таньд баяр хүргэж, цаашдын ажил амьдралд нь амжилт хүсье!
Дэлгэрэнгүй

2018 оны 6 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 07 сар 09. 03 цаг 58 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны 6-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 84.2 хувьтай буюу 3705.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 66.9 хувьтай буюу 810.9 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 4516.1 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 80.4 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 22550.8 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 97.0 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 3994.1 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 13633.7 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1217.8 сая төгрөг нийт 18845.6 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Дэрэн, Баянжаргалан, Өндөршил, Луус, Дэлгэрхангай, Сайхан-овоо, Эрдэнэдалай, Сайнцагаан, Адаацаг сумд 2.7-57.9 хувиар буюу 4.4-78.7 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн бол бусад сумд төлөвлөгөөгөө 9.5-77.6 хувиар тасалдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Статистикч эмч нарт мэдээлэл өглөө

Нийтэлсэн: 2018 он 07 сар 04. 06 цаг 04 минут
Аймгийн эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан сургалтанд оролцож байгаа сумдын Статистик хариуцсан эмч нарт эрүүл мэндийн статистикийн улсын байцаагчтай хамтран Статистик мэдээний чанарыг сайжруулах зорилгоор хийгдэж буй хамтарсан хяналт, шалгалтын талаар болон мэдээллийг мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn, хэлтсийн цахим хуудас Dundgovi.nso.mn-с хэрхэн авч ашиглах, үр дүнг иргэд болон орон нутгийн удирдлагуудад тархааж сурталчлах талаарх сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 25 статистикч эмч нар хамрагдсан бөгөөд 2017 оны аймгийн нийгэм эдийн засгийн болон эрүүл мэндийн инфографикаар хийсэн брошур тараалаа.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны Хүн амын ажил эрхлэлт, ажилгүйдлийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 25. 08 цаг 48 минут
1.Хөдөлмөрийн насны хүн ам, Дундговь аймгийн хувьд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хүн ам 46383 болж өмнөх оноос 1.85 хувиар буюу 868 хүнээр өссөн. Нийт хүн амыг насны бүтцээр авч үзвэл 65.8 хувь буюу 30528 хүн хөдөлмөрийн насны хүн ам , 5.2 хувь буюу 2397 нь 65-аас дээш нас, 29.0 хувь буюу 13458 нь 15 хүртлэх насны хүүхэд байна.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны барилга, аж үйлдвэрийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 15. 08 цаг 09 минут
Дундговь аймгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 2017 онд /оны үнээр/ нийт 8097.8 сая төгрөг болсон байна. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад 12.0 хувиар буюу 864.7 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм. Дээрх өсөлтөнд цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамж үйлдвэрлэл өмнөх онтой харьцуулбал 24.3 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна. Мөн тухайн онд өмнөх онтой харьцуулбал боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар 1.5 хувиар, уул уурхайн олборлох салбар 3 хувиар тус бүр өссөн байна. 2017 оны байдлаар аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн 47.9 хувийг цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамж, 37.7 хувийг уул уурхайн олборлох аж үйлдвэр, 14.5 хувийг боловсруулах аж үйлдвэр тус тус эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны 5 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 12. 00 цаг 39 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны 5-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 72.6 хувьтай буюу 2767.7 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 99.7 хувьтай буюу 639.4 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3407.0 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 76.5 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 18287.7 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 94.3 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 3406.9 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 11066.2 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1046.8 сая төгрөг нийт 15520 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Баянжаргалан, Өндөршил, Луус, Дэлгэрхангай, Сайнцагаан сумд 4.4-31 хувиар буюу 6.5-52.1 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн бол бусад сумд төлөвлөгөөгөө 2.4-60.1 хувиар тасалдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2018.08.15 ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1230
Хонины мах,               кг 5500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

3500

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг

2300

Шингэн сүү,                 л 2500
Ноолуурын үнэ            кг 85000
Бензин, А-80,              литр 1750
Бензин, А-92,              литр 1880
Дизелийн түлш,          литр 2220