АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССООС ТАЛАРХАЛ ХҮЛЭЭН АВЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 10 цаг 20 минут
Коронавируст цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд аймгийн Онцгой комисст хандив ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад талархал гардууллаа. Аймгийн Онцгой комисст коронавируст цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажилд хандиваар 20 аж ахуйн нэгж, иргэний 39,510,600 төгрөг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлд заасны дагуу /төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага тухайн жилийн төсвийн 1 хувийг, хуулийн этгээд 1,5 хувиас доошгүй хэмжээний төгрөгийг гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд зарцуулна/ 27 төрийн байгууллагаас 95,334,360 төгрөг нийт 134,844,960 төгрөгийн хандивыг ирүүлсэн байна. Үүнээс 2021 оны 01 сарын 14-ны өдрийн байдлаар 78 сая төгрөгийг коронавируст цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд зарцуулаад байна. ЭРСДЭЛГҮЙ ДУНДГОВИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА
Дэлгэрэнгүй

2020 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 10 цаг 17 минут
Дундговь аймаг 2020 оны мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 3 741.1 мянган толгой мал тоолуулж, өмнөх оноос 352 мянган толгой буюу 8,6 хувиар буурсан байна. Малын төрлөөр авч үзвэл адуу 166.4 мянга, үхэр 75.1 мянга, тэмээ 41.7 мянга, хонь 1 791.2 мянга, ямаа 1 666.5 мянган толгой тус тус тоологдсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны 12 дугаар сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 08 цаг 10 минут
VI. Боловсрол 2020-2021 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 19 сургуульд 8457 суралцагчид сурч байгаагийн 49.7 хувь буюу 4205 нь эмэгтэй сурагчид байна. Өмнөх оны мөн үеэс сурагчдын тоо 0.3 хувь буюу 23 хүүхдээр өсчээ. Энэ хичээлийн жилд 1-р ангид 895 сурагч элсэн орсон нь өмнөх хичээлийн жилтэй харьцуулахад 3.9 хувиар буурсан байна. 2020-2021 оны хичээлийн жилд 22 цэцэрлэгт 2923 хүүхэд хүмүүжиж, цэцэрлэгт хамрагдалт 67.3 хувь байна. VII. Гэмт хэрэг Дундговь аймаг дахь Цагдаагийн газар нь 2020 оны жилийн эцэст иргэн, хуулийн этгээдээс гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 1571 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгасан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 301 гомдол, мэдээллээр буюу 16.1 хувиар хүлээн авсан гомдол, мэдээллийн тоо буурсан байна. 2020 онд улсын хэмжээнд 23064 гэмт хэрэг бүртгэгдсэний 196 буюу 0.8 хувийг, орон нутагт нийт 8420 гэмт хэрэг бүртгэгдсэний 2.3 хувийг Дундговь аймагт бүртгэгдсэн гэмт хэрэг эзэлж, өмнөх оны мөн үеэс 15 хэргээр буюу 7.1 хувиар гэмт хэргийн гаралт буурсан байна. Нийт гэмт хэргийн гаралт буурахад , хулгайлах гэмт хэрэг 12.3 хувь, мал хулгайлах гэмт хэрэг 37.9 хувь, залилах гэмт хэрэг 7.2 хувь, хүчиндэх гэмт хэрэг 40 хувь, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 7.2 хувиар тус тус буурсан нь шууд нөлөөлсөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Оны шилдгүүдээ шалгарууллаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 02. 06 цаг 51 минут
Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн Мэргэжилтэн Г.Ариунжаргал, судлаач Н.Тамжидмаа нар байгууллага хамт олноо манлайлан ажилласныг үнэлэн “2020 ОНЫ ШИЛДЭГ АЖИЛТАН”-аар тодруулан шагнаж урамшууллаа. Хэлтсийнхээ хамт олон болон шилдэг ажилтнууддаа цаашдын ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсэж илүү ихийг бүтээхийг ерөөе.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын хяналтаар ажиллалаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 30. 12 цаг 42 минут
Дундговь аймагт мал, тэжээвэр амьтдын тооллого 12 сарын 16-ны өдрөөс эхлэн амжилттай явагдаж байна. Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн 2020 оны тооллогын хяналтыг аймгийн мал тооллогын комисстой хамтран зохион байгуулж байна. Аймгийн мал тооллогын комиссын гишүүд 2020 оны 12 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн ажлын 7 хэсэгт гарч, тооллогын хугацаанд сумдын мал тооллогын ажлын бэлтгэл зохион байгуулалт, малыг тооллогод бэлэн байлгаж байгаа эсэх, өрх нэг бүрийн малыг биечлэн тоолж бүртгэлжүүлэх болон тавиул алдуул, отроор өөр аймаг сумын нутагт яваа малыг тооллогод орхигдуулахгүй байх зэрэгт хяналт тавин ажилсан. Мөн холбогдох заавар зөвлөмжийг өгч, гарч буй алдаа дутагдлыг газар дээр нь арилгах арга хэмжээ авч ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын Статистик хариуцсан мэргэжилтэн, Багийн Засаг дарга нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 17. 08 цаг 07 минут
2020 оны 12 сарын 15-нд жилийн эцсийн мал тэжээвэр амьтдын тооллого зохион байгуулагдах гэж байгаатай холбогдуулан Сумдын Статистик хариуцсан мэргэжилтэн, Багийн Засаг дарга нарт цахим сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар тооллогын зохион байгуулалт, маягтад оруулсан өөрчлөлт зэрэг мэдээллээс гадна Аймгийн ЭМГ-ын НЭМХ-ийн дарга Б.Саруулцэцэг тооллогын үед хэрхэн халдвар, хамгааллын дэглэм сахиж ажиллах талаар зөвлөмж өгсөн юм. Сумдын ажилтнууд сургалтанд 90 хувийн ирцтэй оролцлоо. Манай аймгийн хувьд Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг 12 сарын 16-наас эхлүүлж, халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан зохион байгуулах юм.
Дэлгэрэнгүй

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2020 ОНЫ МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТДЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС ХУРАЛДЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 17. 08 цаг 00 минут
Аймгийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын комиссыг Засаг дарга Ц.Мөнхбатаар ахлуулан Татварын хэлтэс, Мал эмнэлгийн газар Эрүүл мэндийн газрын дарга нарыг нэмэн өргөтгөж, шинэчлэн томиллоо. Комиссын хурлаар Аймгийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг 2020 оны 12 дугаар сарын 16-наас нэгэн зэрэг эхлүүлэхээр болсон бөгөөд аймгийн нийт малчин өрхийн 50 орчим хувь нь оторт яваа, мөн цар тахлын халдвар дэгдсэн энэ онцгой нөхцөлд сумдад тооллогыг хэрхэн зохион байгуулах талаар зөвлөмж, чиглэл бүхий Засаг даргын албан тоот, Засгийн газрын тогтоол, ҮСХ-ны тушаал, зөвлөмжийг хүргүүлж, Сумдын удирдлагууд, Статистик хариуцсан ажилтнууд, Багийн Засаг дарга нарт цахим сургалт зохион байгуулах чиглэл өглөө. Аймгийн комиссын бүрэлдэхүүн бүхий хяналтын тооллогын ажлын хэсгийг отрын бүсэд 4 чиглэлд, сумдад 3 чиглэлд нийт 7 чиглэлд хяналт хийж ажиллуулахаар боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны 11 дүгээр сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 11. 13 цаг 30 минут
ХХҮГазрын 2020 оны 11 сарын мэдээгээр нийт 502 хүн ажлын байранд зуучлагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 120 хүнээр буурсан байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар авч үзэхэд ХАА, ан агнуур, ойн аж ахуйн салбарт 10.6 хувь, боловсруулах үйлдвэрт 0.8 хувь, цахилгаан эрчим хүч, хий, уур агааржуулалт 0.4 хувь, удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарт 4.4 хувь, боловсролын салбарт 7.2 хувь, үйлчилгээний бусад салбарт 43.6 хувь, хүний эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны салбарт 4.0 хувь, төрийн удирдлага ба батлах хамгаалах үйл ажиллагааны салбарт 8,8 хувь, тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагааны салбарт 1.2 хувь, урлаг, үзвэр, тоглоом наадмын салбарт 1.8 хувь, санхүү болон даатгалын үйл ажиллагааны салбарт 1.4 хувь, бөөний ба жижиглэнгийн худалдааны салбарт 1.6 хувь нь зуучлагдсан байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийн 263 нь буюу 52.3 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Дэлгэрэнгүй

 

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2021.01.20-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1640
Хонины мах,               кг 7500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

6500

Элсэн чихэр,                кг 2530
Цагаан будаа,             кг

2580

Шингэн сүү./үхэр/          л 3500

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

55000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

55000
Бензин, А-80,              литр 1480
Бензин, А-92,              литр 1540
Дизелийн түлш,          литр 2130
Боодолтой өвс        боодол 15000

                    ЭНД ДАРНА УУ