СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 12. 08 цаг 16 минут
Монгол улсад Статистикийн алба үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан 11 сарын 11-нд Ерөнхий боловсролын Говийн ирээдүй цогцолбор сургууль болон Цэгцбилэг сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад Статистик боловсролын хичээлийг зааж идэвхтэй оролцсон сурагчдад гарын бэлэг гардууллаа. Сургалтанд нийт 150 гаруй ахлах ангийн сурагчид хамрагдсан бөгөөд Сургалтаар Статистикийн байгууллагын үйл ажиллагаа, статистик мэдээллийн хэрэглээ, ач холбогдол, Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан www.1212.mn, ХАӨМС-тай шууд холбогдон ажилладаг иргэн өөрийн мэдээллийг шалгаж, баталгаажуулах веб системийн талаар сурталчлан мэдээлэл өглөө.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 10 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 11. 08 цаг 43 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2019 оны 10 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 110.0 хувьтай буюу 6217.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 111.8 хувьтай буюу 1766.1 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 7983.6 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 110.4 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 36102.1 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 100.4 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 29. 01 цаг 38 минут
Тус хэлтсээс Монгол Улсад Статистикийн алба үүсч хөгжсөний 95 жилийн ой, Иргэн төвтэй Төрийн үйлчилгээний жилд зориулан Статистикийн салбарын хууль эрх зүй, арга аргачлалыг олон нийтэд таниулах, мэдээллийн чанарыг сайжруулах, Статистик мэдээ мэдээллийн ашиглалт, хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилготой нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг удирдамжийн дагуу 7 хоног зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн Нэгдсэн Нээлттэй мэдээллийн өдрийг 10 сарын 25-нд Сайнцагаан сумын хүн ам орон сууцны тооллогын комисстой хамтран Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын Иргэний танхимд зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн үеэр иргэдэд статистикийн салбарын хууль эрх зүйн орчин, тооллого, судалгаа, статистик мэдээллийн аргачлал, арга зүйн талаар болон Статистикийн байгууллага, хэлтсийн үйл ажиллагаагаа сурталчлахын зэрэгцээ Сайнцагаан сумын багийн засаг дарга нартай хамтран иргэдийн ХАӨМСангийн мэдээллийг шалган, шинэчлэж ажиллалаа
Дэлгэрэнгүй

ШАГНАЛЫН ХУР БУУЛАА

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 24. 08 цаг 17 минут
Mонгол улсад Статистикийн алба үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойн арга хэмжээг сумдын Статистик хариуцсан мэргэжилтнүүд Багийн Засаг дарга нарыг оролцуулан, Аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Мөнхчулуун, ЗДТГ-ын дарга Ц.Эрдэнэсүрэн, Төрийн Аудитын газрын дарга П.Төвсанаа, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга А.Ганбат, Тогтвортой амьжиргаа-3 төслийн ажилтан Б.Энхтүвшин, БСУГ-ын Статистикийн улсын байцаагч М.Энхтуяа, ЭМГ-ын Статистикийн улсын байцаагч О.Энхцэцэг нарыг урьж амжилттай зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ БОЛЛОО

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 24. 08 цаг 16 минут
Аймгийн 2019 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, Хүн ам, орон сууцны 2020 оны бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор Сумдын Статистик хариуцсан мэргэжилтнүүд, Багийн Засаг дарга нарыг чадавхижуулах сургалтыг ХХҮГ, ТА-3 Төслийн дэмжлэгтэйгээр Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ, Статистикийн хэлтэс хамтран 2019 оны 10 сарын 22, 23-нд зохион байгуулж байна. Сургалтыг Засаг даргын орлогч Ж.Мөнхчулуун нээж, ЗДТГ-ын дарга Ц.Эрдэнэсүрэн болон Хэлтэс, Агентлагийн удирдлагууд хөтөлбөрийн дагуу илтгэл тавьж, мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 9 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 12. 03 цаг 32 минут
ХХҮГазрын 2019 оны 9 сарын мэдээгээр нийт 441 хүн ажлын байранд зуучлагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 167 хүнээр өссөн байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар авч үзэхэд уул уурхайн салбарт 20.2 хувь, хөдөө аж ахуйн салбарт 14.5 хувь, удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарт 23.1 хувь, боловсролын салбарт 7.0 хувь, бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарт 0.9 хувь, цахилгаан эрчим хүчний салбарт 0.9 хувь, урлаг үзвэр тоглоомын салбарт 2.7 хувь, үйлчилгээний бусад салбарт 16.8 хувь, хүний эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны салбарт 4.1 хувь зуучлагдсан байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийн 184 нь буюу 41.7 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Дэлгэрэнгүй

ИНФОГРАФИК УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 11. 08 цаг 28 минут
Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн ажлын хүрээнд төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэдэд ойлгомжтой хүргэх зорилгоор Төрийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан ИНФОГРАФИК бэлтгэх уралдаанд идэвхтэй оролцсон Төрийн аудитын газар, Монгол банк, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, Эрүүл мэндийн газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар, Сайнцагаан сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал зэрэг бүх байгууллагад талархаснаа илэрхийлье! ИНФОГРАФИК-н уралдаанд нийт 8 байгууллагын 12 инфографик, 1 шторк ирүүлснээс 1-р байранд Монгол банк, 2-р байранд Сайнцагаан сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, 3-р байранд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар шалгарлаа. Та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье!
Дэлгэрэнгүй

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ЭХЭЛЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 09 цаг 06 минут
АЙМАГТ БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЭЛЛЭЭ. Өнөөдөр буюу 2019 оны 09-р сарын 24ний өдрөөс эхлэн Дундговь аймагт байшин орон сууцны тооллогын ажил эхэллээ. Уг тооллогод багийн Засаг дарга, сумын төрийн сангийн мэргэжилтэн, 21 тоологч, 2 шалгагч, зэрэг 120 гаруй хүн ажиллаж байна. Тооллогыг өрх бүрээр нэг бүрчлэн орж орон сууцны асуулгыг бөглөх юм.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2019.12.04-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1300
Хонины мах,               кг 6500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

6000

Элсэн чихэр,                кг 1950
Цагаан будаа,             кг

2420

Шингэн сүү,                 л 3500
Ноолуурын үнэ            кг 60000
Бензин, А-80,              литр 1810
Бензин, А-92,              литр 1920
Дизелийн түлш,          литр 2490


        ЭНД ДАРНА УУ