АЙМГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 05. 01 цаг 23 минут
Дундговь аймаг 2018 оны жилийн эцэст 3825.9 мянган толгой мал тоолуулсан нь өмнөх оноос 232.9 мянган толгой буюу 6.5 хувиар өссөн байна. Үүний дотор тэмээ 39.6 мянга, адуу 162.9 мянга, үхэр 76.1 мянга, хонь 1831.1 мянга, ямаа 1716.6 мянган толгой болж мал сүрэг таван төрөл дээрээ өссөн байна. Улсын хэмжээнд хамгийн олон малтай аймгаасТэмээ болон ямааны тоогоор 5-р байрт орсон байна. Малын өсөлтийг төрлөөр нь авч үзвэл адуу 1.7 хувь буюу 2.7 мянга, үхэр 1.1 хувь буюу 0.8 мянга, тэмээ 6.8 хувь буюу 2.5 мянга, хонь 8.6 хувь буюу 144.9 мянга, ямаа 5.0 хувь буюу 82.1 мянган толгойгоор тус тус өсч Улсын хэмжээнд Тэмээ болон ямааны тоогоор 5-р байрт орсон байна
Дэлгэрэнгүй

2018 оны Өрх хүн амын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 27. 09 цаг 15 минут
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар суурин хүн амын тоо 46820 болж өмнөх оны мөн үеэс 0.94 хувиар буюу 437 хүнээр өссөн байна. Энэ нь Монгол улсын суурин хүн амын 1.5 хувийг эзэлж байна. Суурин хүн амын тоонд өөр аймаг, нийслэл болон гадаадад 6-аас дээш сараар амьдарч байгаа иргэдийг оруулж тооцоогүй бөгөөд тухайн аймгаас гадаадад 6 сараас дээш хугацаагаар амьдарч байгаа иргэд 273 байна. Суурин хүн амын 49.7 хувийг эмэгтэйчүүд, 50.3 хувийг эрэгтэйчүүд бүрдүүлж байна. Аймгийн хүн амын тооны өсөлтийн коэффицентийг 2008 оноос хойш харуулбал 2008-2014 онуудад аймгийн хүн ам 3.6-0.4 хувиар буурч, 2014-2018 онууд 0.9-1.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Хүн амын тоог сумдаар авч үзвэл 10 суманд хүн амын тоо 0.2-6.8 хувиар өссөн бол, Говь-Угтаал, Гурвансайхан, Сайхан-Овоо, Адаацаг сумдад 0.3-2,6 хувиар буурч, 1 суманд өмнөх онтой ижил түвшинд байна. Аймгийн нийт хүн амын 34 хувь буюу 15762 нь Сайнцагаан суманд, 12.5 хувь буюу 5847 хүн Эрдэнэдалай суманд, 6.1 хувь буюу 2888 нь Адаацаг суманд амьдарч байна.Аймгийн төвд 12433 хүн амьдарч байгаа нь нийт хүн амын 26.6 хувийг, сумын төвд 8802 хүн амьдарч байгаа нь нийт хүн амын 18.8 хувийг эзэлж байгаа бол, хөдөөд нийт хүн амын 54.6 хувь буюу 25584 иргэн суурьшиж байна. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Өндөршил суманд 1 баг шинээр нэмэгдсэнээр 67 багтай болж, тэдгээрийн 32 баг нь 400-600 хүн амтай, 17 баг нь 600-1000 хүн амтай, 12 баг нь 200-400 хүн амтай, байгаа бол 6 баг 1000 дээш хүн амтай байна.
Дэлгэрэнгүй

“БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ-ГЯЛГАР УУТНААС ТАТГАЛЗЪЯ” явган аялалд оролцлоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 16. 03 цаг 38 минут
Монгол улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, хамтран хэрэгжүүлэгч Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” зорилгоор зохион байгуулж буй “БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ” аяны хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Эрүүл мэндийн газар, Биеийн тамир, спортын газар хамтран “БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ-ГЯЛГАР УУТНААС ТАТГАЛЗЪЯ” явган аяллыг 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд статистикийн хэлтсийн хамт олон идэвхтэй оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр Гуяаны төгөлд мод тарьлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 16. 03 цаг 08 минут
Бүх нийтээр мод тарих өдрийг аймгийн хэмжээнд 5 сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгийн хүрээнд Статистикийн хэлтсийн хамт олон Гуяаны төгөлд 50 ширхэг модны нүх ухаж, цөлжилтийг сааруулах зорилгоор хайлаас мод тарьлаа
Дэлгэрэнгүй

Команд штабын сургалт боллоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 16. 01 цаг 57 минут
Эрсдэлгүй Дундговийн төлөө хамтдаа: Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль Дундговь аймагт 48 цагийн хугацаанд амжилттай болж өндөрлөлөө. Тус команд штабын сургалтанд Статистикийн хэлтсийн 7 албан хаагчид идэвхитэй, амжилттай оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 4 сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 09. 10 цаг 23 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2019 оны 4 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 85.9 хувьтай буюу 2416.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 130 хувьтай буюу 680.9 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3097.1 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 92.9 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 15206.0 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 102.5 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 4706.7 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 7720.7 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 337.8 сая төгрөг, хандив тусламжаас 24.7 сая төгрөг нийт 12789.9 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Эрдэнэдалай, Хулд сумд 3.6-18.9 хувиар буюу 3.9-14.3 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө тасалдуулсан бол бусад сумд 2.9-172.6 хувиар буюу 2.3-112.7сая төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

"Аялгуут нутаг" сэтгүүлийн ээлжит дугаар хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 26. 04 цаг 36 минут
2019 оныг Засгийн газрын 23-р тогтоолоор "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил", Аймгийн засаг даргын 01 тоот захирамжаар "Бүтээн байгуулалт, иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгон зарласантай холбогдуулан Статистикийн хэлтэс нь иргэдэд үйлчилгээгээ ойртуулах, Статистикийн мэдээ, мэдээллийг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор Аймгийн Засаг даргын ажлын тайлан сонинд болон "Аялгуут нутаг" сэтгүүлд 2018-2019 оны үйл ажиллагааны товч мэдээлэл, онцлох ажлууд, аймгийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг инфографикаар орууллаа. Мөн цаашид эдгээр сонин хэвлэлүүдээс гадна өдөр тутам хэвлэгддэг "Өглөөний сонин", улирал тутмын "Төрийн мэдээлэл" сэтгүүлийг захиалан тогтмол мэдээллээ оруулан иргэдэд хүргэж байхаар боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ДЭЛГЭРЦОГТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 26. 04 цаг 31 минут
Тус хэлтсийн даргаар ахлуулсан баг Дэлгэрцогт суманд ажиллаж сумын төр захиргааны албан хаагчдад Статистикийн хэлтсийн цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл өгч, сумын Хүн ам орон сууцны тооллогын комиссыг хуралдуулан сургалт, мэдээлэл хийлээ. Мөн сумын Статистик хариуцсан ажилтан болон багийн Засаг дарга нарын ажилтай танилцаж, хариуцлагагүй ажиллаж байгаа багийн Засаг дарга болон сумын статистик хариуцсан мэргэжилтнүүдэд ажил сайжруулах зөвлөмж өгсөн юм. Сургалтын үеэр Статистик мэдээ, мэдээлэл ашиглалтыг сайжруулах талаар зөвлөгөө өгч, Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан www.1212.mn сайтыг сурталчилан 2018 оны Өврийн дэвтэр, Статистик мэдээллийн хөтөч стикерийг тараалаа.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2020.05.20-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1560
Хонины мах,               кг 9500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

8500

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг

2530

Шингэн сүү,                 л 3000

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

42000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

40000
Бензин, А-80,              литр 1490
Бензин, А-92,              литр 1580
Дизелийн түлш,          литр 2240
Боодолтой өвс        боодол -

                    ЭНД ДАРНА УУ