Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал (2018 оны 8 сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 19. 05 цаг 57 минут
Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны 8-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 88.9 хувьтай буюу 4619.0 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 81.4 хувьтай буюу 1041.5 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 5660.5 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 87.4 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 26702.3 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел элт 97.9 хувьтай байна. рон нутгийн төсөвт улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 4932.2 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 15704.9 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1446.2 сая төгрөг нийт 22083.3 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХӨД СУУРИЛСАН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 2018 оны хагас жил

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 28. 02 цаг 54 минут
-ӨСНЭЗС-ны явцад үндсэн өрх-290, нөөц өрх-22 хамрагдлаа. АХС-нд нийт 240 өрх сонгогдсоны 233 нь үндсэн өрх, 7 нь нөөц өрх судалгаанд хамрагдлаа. Судалгааны хяналтыг төлөвлөгөөний дагуу улирал бүр хийдэг ба Дэлгэрхангай, Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай, Сайнцагаан сумдад нийт 42 өрхөд хийсэн бөгөөд эдгээр судалгаа нь үнэн бодитой, заавар чиглэлийн дагуу явагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН БАЯЖИЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТ-2018 АЯНЫГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 24. 06 цаг 17 минут
Тус хэлтсээс ХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН БАЯЖИЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТ-2018 сарын аяныг зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэхүү аяныг идэвхжүүлэх, Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгааны өрхийн жагсаалт бэлдэх зорилгоор нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаанд сонгогдсон Эрдэнэдалай, Дэлгэрхангай, Өлзийт, Адаацаг сумдын багийн Засаг дарга нар Сайнцагаан сумын багийн Засаг дарга нар ниймгмийн ажилтнуудыг хамруулан 2018 оны 8 сарын 24-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар ХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН БАЯЖИЛТ ШИНЭЧЛЭЛТ, судалгааны түүвэр хийх талаар хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа, ахлах мэргэжилтэн Т.Бямбасүрэн, мэргэжилтэн С.Доржханд нар мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

“ХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН БАЯЖИЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТ-2018” САРЫН АЯНЫ УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 23. 06 цаг 28 минут
Зорилго: 2018 оны 9-11 сард зохион байгуулагдах 5 жилд нэг удаа явагддаг нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа, 2020 оны Хүн ам орон сууцны тооллогын бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор ХАӨМС-д баяжилт, шинэчлэлт хийх, албан ёсны Статистик мэдээний чанарыг сайжруулах, багийн Засаг дарга нарын ажлын уялдаа холбоог бэхжүүлэхэд оршино.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны 7 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 10. 08 цаг 23 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны 7-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 86.9 хувьтай буюу 4132.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 71.6 хувьтай буюу 893.0 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 5056.9 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 83.7 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 24622.7 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 98.5 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 4501.3 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 14608.1 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1349.3 сая төгрөг нийт 20458.7 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Дэрэн, Баянжаргалан, Өндөршил, Луус, Дэлгэрхангай, Сайхан-овоо, Сайнцагаан, Адаацаг сумд 3.1-54.2 хувиар буюу 2.1-80.1 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн бол бусад сумд төлөвлөгөөгөө 1.2-74.4 хувиар тасалдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-ны хяналтын баг ажиллалаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 01. 03 цаг 29 минут
2018 оны 7 сарын 31, 8 сарын 1-ний өдрүүдэд ҮСХ-ны Тамгын газрын дарга Ч.Цэвэгдорж, ХАНСГ-ын дарга А.Амарбал, ХШМХ-ийн ахлах референт Н.Болормаа нар тус хэлтсийн албан хэрэг хөтлөлт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийн, хэлтсийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Хэлтсийн дарга Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан боллоо

Нийтэлсэн: 2018 он 07 сар 17. 00 цаг 31 минут
Тулгар төрийн 2227 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 812 жил, Ардын хувьсгалын 97 жил, Дундговь аймаг байгуулагдсаны 77 жилийн баяр наадмаар Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа Санхүү банкны тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнууллаа. Таньд баяр хүргэж, цаашдын ажил амьдралд нь амжилт хүсье!
Дэлгэрэнгүй

2018 оны 6 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 07 сар 09. 03 цаг 58 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны 6-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 84.2 хувьтай буюу 3705.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 66.9 хувьтай буюу 810.9 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 4516.1 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 80.4 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 22550.8 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 97.0 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 3994.1 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 13633.7 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1217.8 сая төгрөг нийт 18845.6 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Дэрэн, Баянжаргалан, Өндөршил, Луус, Дэлгэрхангай, Сайхан-овоо, Эрдэнэдалай, Сайнцагаан, Адаацаг сумд 2.7-57.9 хувиар буюу 4.4-78.7 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн бол бусад сумд төлөвлөгөөгөө 9.5-77.6 хувиар тасалдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2019.01.16-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1200
Хонины мах,               кг 6500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

5500

Элсэн чихэр,                кг 1930
Цагаан будаа,             кг

2330

Шингэн сүү,                 л 3000
Ноолуурын үнэ            кг 85000
Бензин, А-80,              литр 1810
Бензин, А-92,              литр 1870
Дизелийн түлш,          литр 2460


        ЭНД ДАРНА УУ