ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 29. 09 цаг 26 минут
Тус аймгийн Прокурорын газраас зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2020 оны 5 сарын 29-ний өдөр зохион байгуулж, хэлтсийн удирдах ажилтнууд оролцлоо. Зөвлөгөөнөөр зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллагууд хамтран ажиллах нь чухал байгааг онцолсон юм.
Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 24. 09 цаг 34 минут
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй “Парисын хэлэлцээрийн хүрээнд Монгол улсын үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтын хэрэгжилтийг хөдөө аж ахуй, ой, газар ашиглалтын салбарт ил тод байдлаар тайлагнах, мониторингийн үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх нь” нэртэй төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд энэ төслийн хүрээнд ХАА-н салбарын ил тод байдлын тогтолцооны загвар, журам, удирдамж болон хүлэмжийн хийн ялгарлын тооллогын удирдамжийн үндсэн зарчмын талаарх онлайн сургалтанд Хэлтсийн ХАА хариуцсан мэргэжилтэн оролцож байна.
Дэлгэрэнгүй

"БҮХ НИЙТИЙН УГААЛГА, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ-2020" арга хэмжээнд хамрагдлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 20. 03 цаг 50 минут
Аймгийн Онцгой комиссын 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 12 хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн Сайнцагаан сумын Засаг даргын 2020 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/101 тоот захирамжаар "БҮХ НИЙТИЙН УГААЛГА, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ-2020" арга хэмжээг Мандалговь хотод үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, Байгууллагыг хамруулан орчны угаалга, цэвэрлэгээг зохион байгуулах ажлын хүрээнд хэлтсийн ажилчид идэвхтэй ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны 4 дүгээр сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 15. 12 цаг 50 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2020 оны 4-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 73.2 хувьтай буюу 2 549.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 105.5 хувьтай буюу 633.3 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3 210.1 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 78.0 хувьтай байна
Дэлгэрэнгүй

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2019 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГЫГ БЭЛТГЭН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 08. 03 цаг 38 минут
Дундговь аймаг 2019 оны жилийн эцэст 4093.1 мянган толгой мал тоолуулсан нь өмнөх оноос 267.2 мянган толгой буюу 7.0 хувиар өссөн байна. Үүний дотор тэмээ 2.0 мянган толгой буюу 5.0 хувь, адуу 15.3 мянган толгой буюу 9.4 хувь, үхэр 2.0 мянган толгой буюу 2.7 хувь, хонь 111.6 мянган толгой буюу 6.1 хувь, ямаа 136.2 мянган толгой буюу 7.9 хувиар мал сүрэг таван төрөл дээрээ өссөн байна. Нийт мал сүргийн 1 хувь буюу 41.3 мянга нь тэмээ, 4.3 хувь буюу 178.2 мянга нь адуу 1.9 хувь буюу 78.2 мянга нь үхэр, 45.3 хувь буюу 1852.8 мянга нь ямаа, 47.5 хувь буюу 1942.7 мянга нь хонин сүрэг байна. 21 аймгаас тэмээний тоогоор 5-р байрт орсон байна. Аймгийн хамгийн олон малтай сумаар Эрдэнэдалай сум 586.1 мянган толгой, Сайнцагаан сум 417.5 мянган толгой, Өлзийт сум 369.8 мянган толгой, Гурвансайхан сум 313.2 мянган толгой, Адаацаг сум 303.5 мянган толгой мал тоолуулсан байна./Зураг.12/ Мөн Эрдэнэдалай сум улсын хэмжээнд малын тоогоор хоёрдугаар байранд орсон байна.2019 оны эцэст 15 сумын нийт малын тоо өсч, үүнээс Баянжаргалан сум 13.3 хувь, Цагаандэлгэр сум 12.3 хувь, Өлзийт сум 11.8 хувь, Өндөршил сум 11.5 хувь, Гурвансайхан сум 11.0 хувиар өсч хамгийн их өсөлттэй гарчээ. Эрдэнэдалай, Хулд, Луус, Дэлгэрцогт, Дэлгэрхангай, Сайнцагаан сумдаас бусад бүх сумдын мал 5 төрөл дээрээ өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-ООС ИРГЭД, ААН-ҮҮДИЙН ДУНД СУДАЛГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 23. 03 цаг 35 минут
Коронавирус (Covid-19)-ийн халдварын тархалтаас сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас үе шаттай арга хэмжээнүүдийг авч, хэрэгжүүлж байгаа билээ. Монгол Улсын Засгийн газраас урьдчилан сэргийлэх, хөл хорио тогтоох арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэнтэй холбоотойгоор эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлж, улмаар аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа, хүн амын амьжиргаанд нөлөөлөхүйц хэмжээнд хүрээд байна. Иймд Үндэсний Статистикийн Хорооноос иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад үзүүлж буй Коронавирусийн нөлөөллийг судлах зорилгоор дараах судалгааг зохион байгуулж байна. Уг судалгааг зохион байгуулснаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад Коронавирусийн нөлөөгөөр бий болсон хүндрэл бэрхшээл, даван туулахын тулд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг тодорхойлохоос гадна Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний үр нөлөөг тодорхойлох юм.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны статистик мэдээллийн өврийн дэвтэр хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 17. 11 цаг 07 минут
Дундговь аймаг нь 1941 онд Өмнөговь аймгаас 8 сум, Дорноговь аймгаас 3 сум, Төв аймгаас 7 сум тус тус шилжүүлэн 18 сумтайгаар одоогийн Өлзийт сумын нутаг Ембүү дэрсэнэ ус гэдэг газар Шарангад аймаг нэртэйгээр байгуулагджээ. 1942 онд аймгийн нэрийг Дундговь хэмээн өөрчилж аймгийн төв одоогийн оршин байгаа Зоогийн Хар овооны энгэрт суурьшсан байна. Дундговь аймаг нь Засаг захиргааны хувьд 15 сум, 68 багтай ба урд талаараа Өмнөговь, баруун талаараа Өвөрхангай, хойд талаараа Төв, зүүн талаараа Говьсүмбэр, Дорноговь аймгуудтай тус тус хиллэн оршдог. Улаанбаатар хотоос 280 км зайтай, 74,7 мянган ам км нутаг дэвсгэртэй. Хүн амын дийлэнх хувийг халхчууд эзэлдэг. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 46 437 хүн ам, 14 194 өрх, 14 121 хүүхэд багачууд амьдарч байна.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 3 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 10. 11 цаг 25 минут
Нийгмийн даатгал Аймгийн нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2020 оны 3 сарын байдлаар 12 078.1 сая төгрөг, зарлага 9 526.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс орлого 3 326.8 сая төгрөгөөр, зарлага 1 361.3 сая төгрөг буюу 16.3 хувиар өслөө. Аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээгээр нийгмийн даатгалд 2020 оны 3 сарын байдлаар 8482 хүн шимтгэл төлөгч, даатгуулагчаар бүртгэгдсэний 1901 хүн буюу 22.4 хувь нь аж ахуйн нэгж, байгууллагаас, 3740 хүн буюу 44.0 хувь нь төсөвт байгууллагаас, 2841 хүн буюу 33.4 хувь нь сайн дураар шимтгэл төлжээ. Дээрх үзүүлэлтийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад аж ахуй нэгж байгууллагын даатгуулагч болон төсөвт байгууллагын даатгуулагч өсч, сайн дурын даатгуулагч,буурсан байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэврийн хэмжээ 2020 оны 3 сарын байдлаар 7 367.0 сая төг болж, үүний 83.1 хувийг өндөр настны, 11.9 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн, 3.2 хувийг тэжээгчээ алдсаны, 1.8 хувийг цэргийн тэтгэвэр эзэлж байна. 2020 оны 3 сарын байдлаар тэтгэврийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч 7367 хүн байна. Нийт тэтгэвэр авагчдын 83.0 хувь буюу 6115 хүн өндөр насны, 11.9 хувь буюу 876 хүн тахир дутуугийн, 3.2 хувь буюу 239 хүн тэжээгчээ алдсаны, 1.8 хувь буюу 137 хүн нь цэргийн тэтгэвэр авагчид байна.
Дэлгэрэнгүй

 

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2020.10.21-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1530
Хонины мах,               кг 6000
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

5000

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг

2530

Шингэн сүү,                 л 3000

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

50000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

50000
Бензин, А-80,              литр 1470
Бензин, А-92,              литр 1520
Дизелийн түлш,          литр 2130
Боодолтой өвс        боодол 13000

                    ЭНД ДАРНА УУ