3 сарын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 14. 16 цаг 41 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны эхний 3 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 123,3 хувьтай буюу 917,6 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 112, хувьтай буюу 356,5 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 1274,1 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 120,1 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 3 сарын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 14. 16 цаг 35 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны эхний 3 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 123,3 хувьтай буюу 917,6 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 112, хувьтай буюу 356,5 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 1274,1 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 120,1 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн х‎эмжээний нийт орлого ба тусламж 9910,6 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 103,4 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 2335,2 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 5866,5 сая төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлгээс 791,3 саятөг нийт 8993,0 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Дэлгэрцогт, Дэрэн, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Хулд, Луус, Дэлгэрхангай, Сайнцагаан сумд 3,9-224,5 хувиар давуулан биелүүлсэн байна. Харин бусад сумд 2,3-40,9 хувиар буюу 1138,0-23788,7 мянган төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө тасласан байна.
Дэлгэрэнгүй

2014 оны Аймгийн хөдөө аж ахуйн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 31. 15 цаг 59 минут
1 Өрх, малчдын тоо, насны бүтэц Дундговь аймагт 2014 онд нийт 7280 малтай өрх үүний дотор 5880 малчин өрхмал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлж, үүнд 11214малчид ажиллажбайна. 2014 онд малтай өрх өмнөх оноос 209-оор, малчин өрхийн тоо 181 - ээр өсч, малчдын тоо 276-аар өссөн байна. Аймгийн хэмжээний нийт өрхийн 43,7 хувийг малчин өрх эзэлж байна. Малчдыг насны бүлгээр нь авч үзвэл 33.8 хувь нь 16-34 нас, 54.5 хувь нь 35-60 нас, 11.7 хувь нь тэтгэврийн насны хүмүүс болно.
Дэлгэрэнгүй

2015 оны 2 сарын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 13. 17 цаг 00 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2014 оны эхний 2 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 176.5 хувьтай буюу 933.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 88.5 хувьтай буюу 169.4 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 1102.6 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 153.2 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Дундговь аймгийн 2015 оны 02 сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 13. 16 цаг 13 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2014 оны эхний 2 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 176.5 хувьтай буюу 933.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 88.5 хувьтай буюу 169.4 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 1102.6 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 153.2 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

2015 оны 1 сарын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2015 он 02 сар 14. 17 цаг 45 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны эхний 1 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 90,0 хувьтай буюу 238,0 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 78,7 хувьтай буюу 76,0 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 314,0 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 87,0 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2015 оны 1 сарын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2015 он 02 сар 13. 10 цаг 06 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны эхний 1 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 90,0 хувьтай буюу 238,0 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 78,7 хувьтай буюу 76,0 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 314,0 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 87,0 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Монгол улсын 3 сая дахь иргэний чацуутан нэг хүүхэд тодорлоо

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 30. 13 цаг 04 минут
Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 3 дугаар хэсгийн 25-д “Улсын хүн ам саяар нэмэгдэх бүрт сая дахь иргэнийг бүртгэн баримтжуулж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид мэдээлэх” заалтыг үндэслэн Үндэсний статистикийн хороо Монгол Улсын хүн ам 2015 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр 3 сая болж, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Баруунсайханы 11-31 тоотод оршин суугч Монгол Улсын иргэн Энхтүвшин овогтой Хатанболд, Ганбат овогтой Аззаяа нарын 2015 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 08 цаг 27 минутад мэндэлсэн охиныг гурван сая дахь иргэнээр тодрууллаа. Гурван сая дахь иргэнийг манай улсын хүн амын тооны албан ёсны статистикийн мэдээлэл болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Эрүүл мэнд, спортын яамны мэдээлэлд үндэслэн НҮБ-ын Статистикийн хэлтсээс зөвлөмж болгосон стандарт арга, аргачлалын дагуу ил тод, нээлттэй байдлаар тогтоосон. Монгол Улсын гурван сая дахь иргэнтэй нэг өдөр нийт 181 чацуутан мэндэлсэн байна.181 чацуутны дотор Манай аймгаас Өлзийт сумын Э.Цэрэндондов, Н.Цэрэн нарын охин /2015 оны 01 сарын 24-ний 01:07 минут/ аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт / тодорлоо.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2019.12.04-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1300
Хонины мах,               кг 6500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

6000

Элсэн чихэр,                кг 1950
Цагаан будаа,             кг

2420

Шингэн сүү,                 л 3500
Ноолуурын үнэ            кг 60000
Бензин, А-80,              литр 1810
Бензин, А-92,              литр 1920
Дизелийн түлш,          литр 2490


        ЭНД ДАРНА УУ