Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 10 сарын статистик мэдээний танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 11 сар 11. 13 цаг 28 минут
I.Òºñâèéí îðëîãî Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2016 оны 10-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 78.5 хувьтай буюу 4660.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 135,7 хувьтай буюу 3165,2 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 7826,1 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 94,7 хувьтай байгаа бол өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 31,9 хувиар өссөн байна
Дэлгэрэнгүй

"Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгаа" явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2016 он 10 сар 28. 10 цаг 43 минут
Үндэсний статистикийн хороо, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн "Тогтвортой бичил уурхай" төсөл, холбогдох яамтай хамтран бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгаагааг 2016 оны 10, 11 сард явуулахаар болсон. Энэхүү ажлын хүрээнд судалгааны тоологчоор ажиллах судлаачдын сургалтыг 10 сарын 7-ны өдөр зохион байгуулж 10 сарын 10-ны өдрөөс Хулд, Луус, Өлзийт, Баянжаргалан сумдад судалгааг эхлүүлээд байна.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны 3-р улирлын байдлаар инфографик

Нийтэлсэн: 2016 он 10 сар 12. 07 цаг 57 минут
2016 оны 3-р улирлын байдлаар инфографик
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 9 сарын статистик мэдээний танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 10 сар 10. 16 цаг 46 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2016 оны 9-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 75.2 хувьтай буюу 4141.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн х‎эмжээний нийт орлого ба тусламж 29113.5 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 94.8 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 8 сарын статистик мэдээний танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 27. 13 цаг 50 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2016 оны 8-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 69.7 хувьтай буюу 3534.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн х‎эмжээний нийт орлого ба тусламж 25530.3 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 91.3 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 5033.4 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 14678.3 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогоос 2284.6 сая төг нийт 21996.2 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 6 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 07. 14 цаг 26 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2016 оны 6-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 66.6 хувьтай буюу 2904.7 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 96.0 хувьтай буюу 1260.9 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 2521.2 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 52.9хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн х‎эмжээний нийт орлого ба тусламж 20632.2 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 90.9 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 3914.4 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 11866.8 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогоос 1946.3 сая төг нийт 17727.5 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Дэрэн, Дэлгэрхангай, Адаацаг, Өндөршил, Эрдэнэдалай , сумд 2.2-353.3 хувиар буюу 1901.1-159988.1 мянган төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн бол бусад бүх сумд төлөвлөгөөгөө 3.7-48.7 хувиар тасалдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

2015 оны хүн амын ажил эрхлэлт, ажилгүйдлийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 23. 15 цаг 09 минут
Нийт хүн амын тоо өссөнтэй уялдан хөдөлмөрийн насны хүн ам 312 хүнээр буюу 1,05 хувиар өссөн байна. Хөдөлмөрийн насны нийт хүн амын 49,5 хувийг 14815 нь эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа нь өнгөрсөн оноос 0,1 пунктээр буурсан харагдаж байна. Сумдаар авч үзвэл бүх сумын хөдөлмөрийн насны хүн амд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 50-с доош хувь байгаа бол Сайнцагаан суманд 52,6 хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа нь хамгийн өндөр үзүүлэлт байна.
Дэлгэрэнгүй

2015 оны үйлдвэр, барилгын салбарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 15. 14 цаг 53 минут
Дундговь аймгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 2015 онд нийт 7542.6 сая төгрөг болсон байна. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад 18.8 хувиар буюу 1192.7 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм. Дээрх өсөлтөнд уул уурхай олборлох салбарын бүтээгдэхүүн олборлолт 30.2 хувиар,цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэлын салбар 23.3 хувиар тус тус өссөн нь голлох нөлөөг үзүүлсэн байна. Харин боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар 16.2 хувиар буурсан байна. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн 53.5 хувийг уул уурхайн олборлох аж үйлдвэр, 14 хувийг боловсруулах аж үйлдвэр, 32.5 хувийг цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамж тус тус эзэлж байна. Үйлдвэрийн салбарын бүтцийн өөрчлөлтийгсүүлийн 5 жилээр харууллаа. /Зураг.1/ Аж үйлдвэрийн салбарын сүүлийн 5 жилийн өөрчлөлтийг дэд салбаруудаар харууллаа./Хүснэгт-1/
Дэлгэрэнгүй

 

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2020.08.05-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1400
Хонины мах,               кг 8000
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

7000

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг

2530

Шингэн сүү,                 л 2500

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

55000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

55000
Бензин, А-80,              литр 1440
Бензин, А-92,              литр 1540
Дизелийн түлш,          литр 2190
Боодолтой өвс        боодол -

                    ЭНД ДАРНА УУ