Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 12 сарын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2016 он 01 сар 13. 11 цаг 57 минут
Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 114,7 хувьтай буюу 4756,5 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 134,2 хувьтай буюу 2527,3 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 7283,8 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 120,8 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн х‎эмжээний нийт орлого ба тусламж 36647,6 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 98 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 7549,5 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 20563,9 сая төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлгээс 3777,7 саятөг нийт 31891,1 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Өндөршил, Говь-Угтаал, Өлзийт, Дэлгэрхангай, Сайхан-овоо Эрдэнэдалай сумд 1,5-55,6 хувиар буюу 1605,7-127407,2 мянган төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө тасласан бол бусад бүх сумд төлөвлөгөөгөө 1,7-245,7 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

2015 оны инфографик гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 01 сар 13. 11 цаг 30 минут
2015 оны аймгийн нийгэм, эдийн засгийн инфографик гарлаа
Дэлгэрэнгүй

2015 оны 11 сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгын хэвлэлийн хурал хийлээ.

Нийтэлсэн: 2015 он 12 сар 11. 12 цаг 50 минут
.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны 11-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 118.3 хувьтай буюу 4073.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 141.8 хувьтай буюу 2376.8 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 6449.8 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 126 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн х‎эмжээний нийт орлого ба тусламж 32765.1 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 97.1 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 6931.2 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 18641.8 сая төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлгээс 3119 саятөг нийт 28692 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 11 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 12 сар 11. 12 цаг 11 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны 11-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 118.3 хувьтай буюу 4073.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 141.8 хувьтай буюу 2376.8 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 6449.8 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 126 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

2015 оны 10 сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгын хэвлэлийн хурал хийлээ.

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 10. 17 цаг 14 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны 10-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 118.1 хувьтай буюу 3612.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 147.1 хувьтай буюу 2318.4 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 5931.2 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 127.9 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны10 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 10. 16 цаг 39 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал (2015 оны эхний 10 сарын байдлаар) I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны 10-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 118.1 хувьтай буюу 3612.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 147.1 хувьтай буюу 2318.4 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 5931.2 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 127.9 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн х‎эмжээний нийт орлого ба тусламж 29769.4 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 96.5 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 6199.2 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 16996.2 сая төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлгээс 2961,2 саятөг нийт 26156.6 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Баянжаргалан, Өндөршил, Говь-Угтаал, Өлзийт, Дэлгэрхангай, Эрдэнэдалай сумд 0.7-54.8 хувиар буюу 1488,9-99718,7 мянган төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө тасласан бол бусад бүх сумд төлөвлөгөөгөө 1,4-312,4 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Багийн Засаг дарга нарын сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 04. 17 цаг 01 минут
Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтэс нь 2015 оны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу анхан шатны Статистик мэдээ хариуцсан ажилтнууд буюу багийн засаг дарга нарт зориулсан сургалтыг 2015 оны 10 сарын 30-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн статистикийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 04. 16 цаг 46 минут
Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсээс Дэлхийн Статистикийн өдрийг тохиолдуулан 2015.10.20-ны өдөр иргэдийн дунд “Статистик хөгжилд хөтлөгч хүч” сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2019.11.13-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1230
Хонины мах,               кг 5500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

5000

Элсэн чихэр,                кг 1930
Цагаан будаа,             кг

2420

Шингэн сүү,                 л 3500
Ноолуурын үнэ            кг 55000
Бензин, А-80,              литр 1810
Бензин, А-92,              литр 1920
Дизелийн түлш,          литр 2320


        ЭНД ДАРНА УУ