АЙМГИЙН ТООЛЛОГЫН КОМИСС ХУРАЛДЛАА

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 08 цаг 55 минут
БАЙШИН ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ АЙМАГ, СУМЫН КОМИССЫН ДАРГА, ГИШҮҮДЭД ХҮРГЭЛЭЭ. 2020 оны ХАОСТ-ын Аймгийн комиссын дарга, гишүүд, 15 сумын комиссын дарга, гишүүд нийт 32 хүнд Байшин, орон сууцны тооллогын талаар сургалт хийж, зохион байгуулалт, анхаарах асуудлуудын талаар Статистикийн хэлтсээс мэдээлэл өглөө. Аймгийн Засаг дарга бөгөөд ХАОСТ-ын комиссын дарга О.Бат-Эрдэнэ "Улсын хэмжээний тооллогоор сумдын комисс зохион байгуулалттай, идэвхитэй, хариуцлагатай ажиллахыг үүрэг болголоо". Мөн Статистикийн хэлтсийн Хүн ам хариуцсан мэргэжилтэн С.Доржханд Сумдын Статистик хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хандан ХАӨМС-ийн баяжуулалт, БОСТ-ын урьдчилсан бүртгэлд анхаарах асуудлууд болон сайжруулах зүйлүүдийн талаар мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Байшин орон сууцны тооллогын сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 17. 08 цаг 27 минут
Байшин, орон сууцны тооллогын удирдлага зохион байгуулалт, ойлголт үзүүлэлт, программын ажиллагааны талаарх сургалтуудыг 9 дүгээр сарын 14 - 16-ны өдрүүдэд Дундговь аймагт зохион байгуулж байна. Сургалтыг Дундговь аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Мөнхчулуун, Үндэсний статистикийн хорооны Мэдээлэл технологийн газрын дарга Л.Мягмарсүрэн нар нээн үг хэлж, ҮСХ-ны МТГ-ын референт Г.Жаргал, ХАОСТТовчооны статистикч И.Цэрэндулам, Р.Батхишиг, Э.Билгүүн нар хичээлийг зааж, Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн хамт олон зохион байгуулан, Говийн бүсийн Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудын Статистикийн хэлтсийн хамт олон нийт, Сайнцагаан суманд ажиллах тоологч нар нийт 39 хүн оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

САМБАР БАЙРШУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 12. 03 цаг 46 минут
Байшин орон сууцны тооллого, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн шинэчилсэн бүртгэл, Хүн ам орон сууцны улсын тооллогын хүрээнд аймгийн төв зам дагуу 3x6 хэмжээтэй самбарыг байршуулж иргэн бүрийг хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж тооллого судалгаандаа идэвхитэй хамрагдахыг уриаллаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал (2019 оны 8 сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 12. 03 цаг 46 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2019 оны 8 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 106.2 хувьтай буюу 4704.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 125.6 хувьтай буюу 1364.6 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 6068.8 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 110.0 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Монгол улсад Статистикийн салбар үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойд зориулан сарын аян зохион байгуулна.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 03. 08 цаг 03 минут
Монгол улсад Статистикийн байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жилийн ой, Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн ажлын хүрээнд төрийн байгууллагуудын мэдээллийг иргэдэд ойлгомжтой хүртээмжтэй хүргэх, Статистикийн мэдээллийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, ач холбогдлыг ойлгуулах зорилгоор Статистикийн хэлтсээс дараах арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Үүнд: 1. Төрийн байгууллагуудын дунд "Инфографик бэлтгэх уралдаан" -ыг 14 хоногийн хугацаанд зарлаж, Инфографикийг хэрхэн бэлтгэх талаар Төрийн байгууллагын удирдлагуудад сургалт хийж, мэдээллээр хангалаа. 2. Сумдад "Өврийн дэвтэр бэлтгэх" уралдааныг зарлах, 3. Хувийн хэвшлийн ААНБ-д Статистик мэдээллийн ач холбогдол, цахимаар мэдээгээ хэрхэн шивэх талаар сургалт зохион байгуулж, идэвхижүүлэх ажлыг 2019 оны 09-10 сард зохион байгуулахаар болж, өнөөдөр эхлүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хяналт хийлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 03. 07 цаг 54 минут
Тус хэлтсийн Статистикийн улсын байцаагчид эрүүл мэнд хариуцсан улсын байцаагчтай хамтран аймгийн тѳвийн хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд хяналт хийж, анхан шатны бүртгэлийг хэрхэн хѳтлѳх, Статистик мэдээний ач холбогдлыг таниулан бодит байдлыг сайжруулах заавар зѳвлѳмж ѳгч ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 7 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 14. 10 цаг 00 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал: (2019 оны 7-р сарын байдлаар) Банк. Банкны зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 18.8 хувиар өсч 114318.3 сая төгрөг болжээ. Үүнээс анхаарал хандуулах зээл 725.5 сая төгрөг, чанаргүй зээл 1118.3 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй болж өмнөх оны мөн үеэс анхаарал хандуулах зээл 22 хувиар буурч, чанаргүй зээл 26 хувиар нэмэгдсэн байна. Нийт зээлийн үлдэгдлийн 1.8 хувийг анхаарал хандуулах ба чанаргүй зээл эзэлж байна. Нийт хадгаламж өмнөх оны мөн үеэс 29.8 хувиар өсч 65081.4 сая төгрөг болов. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд: 2019 оны 7 сарын байдлаар аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй, ажил хайж байгаа 526 хүн бүртгэгдсэн нь өмнөх сартай ижил түвшинд байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 45.8 хувь буюу 241 хүн нь эмэгтэйчүүд байна. Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны 10000 хүнд 173 ажил хайгч иргэн ногдож байхад Говь-Угтаал 407, Луус 295, Хулд 255, Баянжаргалан 300, Цагаандэлгэр 436, Өндөршил 361 байгаа нь аймгийн дунджаас дээгүүр байна. Ажлын байрны зуучлал: ХХҮГазрын 2019 оны 7 сарын мэдээгээр нийт 351 хүн ажлын байранд зуучлагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 42 хүнээр өссөн байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар авч үзэхэд уул уурхайн салбарт 25.4 хувь, хөдөө аж ахуйн салбарт 17.1 хувь, удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарт 21.1 хувь, боловсролын салбарт 5.7 хувь, бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарт 1.1 хувь, цахилгаан эрчим хүчний салбарт 1.1 хувь, урлаг үзвэр тоглоомын салбарт 2.6 хувь, үйлчилгээний бусад салбарт 15.4 хувь, хүний эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны салбарт 4.6 хувь зуучлагдсан байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийн 134 нь буюу 38.2 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Дэлгэрэнгүй

"УЯХАН ЗАМБУУ ТИВИЙН НАРАН УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ" амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 14. 09 цаг 31 минут
"УЯХАН ЗАМБУУ ТИВИЙН НАРАН УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ", "Мөнх тэнгэртээ өргөх дуун цацал 3000 уртын дууч, морин хуурчдын тоглолт" ёслол хүндэтгэлийн их наадам амжилттай зохион байгуулагдлаа. 2019 оны 08 сарын 08-12-нд Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутаг Их газрын чулуу байгалийн цогцолбор газарт зохион байгуулагдсан тус наадамд манай хэлтсээс нэг уртын дууч, нэг морин хуурч оролцсон бөгөөд бусад ажилчид "ЗОЧИД ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ХҮЛЭЭЖ АВАХ КОМИСС"-т зочдын VIP гэрүүдийг хариуцан үйлчилж ,аймаг орон нутгийнхаа ажилд идэвхи зүтгэлтэй нэр хүндтэй оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2019.11.13-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1230
Хонины мах,               кг 5500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

5000

Элсэн чихэр,                кг 1930
Цагаан будаа,             кг

2420

Шингэн сүү,                 л 3500
Ноолуурын үнэ            кг 55000
Бензин, А-80,              литр 1810
Бензин, А-92,              литр 1920
Дизелийн түлш,          литр 2320


        ЭНД ДАРНА УУ