Ажил эрчимжүүлэх сарын аян

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 31. 16 цаг 42 минут
11 сарын 11-ний Статистикийн өдрийг тохиолдуулан Ажил эрчимжүүлэх сарын аян зарлаж ЭМГ, ХХҮГ, БСУГ, ХХААГ зэрэг хамтран ажилладаг байгууллагуудтай ажлаа уялдуулах, мэдээ тайлангийн бодитой байдлыг сайжруулах, нэгтгэх зорилгоор уулзалт хэлэлцүүлэг хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 3-р улирлын инфографик гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 11. 10 цаг 47 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны 9-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 78.1 хувьтай буюу 4655.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 59.1 хувьтай буюу 1972.4 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 6627.7 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 71.3 хувьтай байна
Дэлгэрэнгүй

Ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 11. 09 цаг 43 минут
Монгол Улсын Нийтээр тэмдэглэх баяр болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5.1.9 дэхь заалт, Ахмад настны тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12.1 заалт ҮСХ-ны даргын А/42 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ийн 5.25 дахь заалтыг үндэслэн хэлтсийн ахмадуудаа 10 сарын 2ны өдөр хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 9 сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 10. 10 цаг 42 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны 9-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 78.1 хувьтай буюу 4655.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 59.1 хувьтай буюу 1972.4 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 6627.7 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 71.3 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 27057 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 94.8 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 4323.6 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 16707.6 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1370,6 нийт22401.8 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 8 сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 12. 08 цаг 32 минут
Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны 8-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 73,3 хувьтай буюу 4006,6 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 87.5 хувьтай буюу 1883.7 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 5890.3 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 77.3 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 7 сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 10. 09 цаг 35 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны 7-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 69,7 хувьтай буюу 3549,0 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 110.9 хувьтай буюу 1840.3 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 5389.3 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 79.8 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 22312,4 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 93.5 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 3601,6 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 13916,3 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1245,6 нийт 18763,4 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Дэрэн, Өндөршил, Гурвансайхан, Хулд, Луус, Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай, Сайнцагаан, Адаацаг сумд 3,4-29,2 хувиар буюу 2,2-289,1 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн бол бусад бүх сумд төлөвлөгөөгөө 2,1-30,6 хувиар тасалдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн инфографик гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 18. 15 цаг 16 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны 6-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 67.8 хувьтай буюу 3182.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 170.2 хувьтай буюу 1804.3 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 4995.4 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 86.4 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 20557.5 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 93.1 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны хагас жилийн Аймгийн нийгэм эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдээр хэвлэлийн бага хурал хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 07. 13 цаг 23 минут
2017 оны хагас жилийн байдлын нийгэм, эдийн засгийн гол үзүүлэлтээр хийсэн танилцуулгаар 7 сарын 7-ны өдрийн 11:30 -д аймгийн тамгын газрын 2 давхарт тус аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “АРД” телевизээр мэдээлэл хийлээ. Мөн эхний хагас жилд хийсэн цаг үеийн шуурхай ажлуудаар хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа, 2016 оны барилга, аж үйлдвэр, үйлчилгээний танилцуулгаар хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Т.Бямбасүрэн нар ярилцлага өглөө. Мөн онцгой байдлын АСЦ станцаар иргэд, хөдөлмөрчдөд мэдээлж, Дундговь аймгийн байгууллагын цогц мэдээлэл /и-оффисс/, вэб хуудас, фэйсбүүкээр олон нийтэд тархаалаа. Хэвлэлийн хурлын үеэр сэтгүүлчдийн сонирхсон асуултанд хариулж мөн Статистик мэлээллийн нэгдсэн сан www.1212.mn сайт болон МонСтат, EzStat аппликейшний талаар мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2017.12.06 ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1180
Хонины мах,               кг 4200
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

3500

Элсэн чихэр,                кг 2066
Цагаан будаа,             кг 2230
Шингэн сүү,                 л 2000
Ноолуурын үнэ            кг 65000
Бензин, А-80,              литр 1540
Бензин, А-92,              литр 1720
Дизелийн түлш,          литр 1750