Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 9 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 12. 10 цаг 34 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны 9-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 108,9 хувьтай буюу 2956,9 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 10. 12 цаг 31 минут
Сумдын төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан ээлжит сургалтыг 2015 оны 9 сарын 4-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 8 сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 10. 12 цаг 22 минут
Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Баянжаргалан, Өндөршил, Говь-Угтаал, Өлзийт, Дэлгэрхангай сумд 10,2-27,4 хувиар буюу 13214,8-43089,7 мянган төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө тасласан бол бусад бүх сумд төлөвлөгөөгөө 2,8-198,3 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

8 сарын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 10. 12 цаг 17 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны 8-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 114,7 хувьтай буюу 2605,9 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 7 сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2015 он 08 сар 10. 16 цаг 59 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 117.9 хувьтай буюу 2344.4 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 141.6 хувьтай буюу 1280.9 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3625.2 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 125,3 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

7 сарын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2015 он 08 сар 10. 16 цаг 40 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал (2015 оны эхний 7 сарын байдлаар) I. Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 117.9 хувьтай буюу 2344.4 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 141.6 хувьтай буюу 1280.9 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3625.2 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 125,3 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн х‎эмжээний нийт орлого ба тусламж 22462.6 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 100.7 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 4930.0 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 12835.8 сая төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлгээс 2352.3 саятөг нийт 20118.2 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна.
Дэлгэрэнгүй

6 сарын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2015 он 07 сар 09. 15 цаг 17 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 122,1 хувьтай буюу 2089,3 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 134,3 хувьтай буюу 970,5 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3059,8 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 125,7 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 6 сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2015 он 07 сар 09. 15 цаг 02 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 122,1 хувьтай буюу 2089,3 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 134,3 хувьтай буюу 970,5 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3059,8 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 125,7 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2018.05.16 ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1200
Хонины мах,               кг 7000
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

6000

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг 2283
Шингэн сүү,                 л 3000
Ноолуурын үнэ            кг 100000
Бензин, А-80,              литр 1660
Бензин, А-92,              литр 1780
Дизелийн түлш,          литр 2100